Com a empresa mixta (pública i privada) ens comprometem amb la transparència de cara a la ciutadania de la nostra gestió, amb la voluntat de retre comptes.

Per això, en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publiquem aquí la nostra informació de gestió.

Consell d’administració

Veure i contactar amb membres del Consell d’administració

VeureVeure

CONSELL D’ADMINISTRACIÓGESTIÓ DEL SERVEI


Informació jurídica

Veure

Perfil del contractant

Veure
Veure

Estatuts

Veure

Informació econòmica

Veure

Pressupostos

Veure
Veure

Informes d'auditoria i Comptes anuals

Veure

Informació tècnica

Veure

Memòria d'activitat

Veure

Participació i corresponsabilitat ciutadana


Conscients que l’exercici de la transparència demana més proximitat, més participació, més col·laboració i correspondència amb els ciutadans, us convidem a participar ja sigui fent demandes d’informació addicional, o bé observacions sobre l’informació exposada per tal que sigui rellevant i oportuna. Per això podeu fer servir el nostre formulari de contacte o trucar-nos al telèfon gratuït d’atenció al ciutadà 900 102 989.