Tal com es concreta en el seu nom, en el moment de la seva creació RRO tenia la vocació d’oferir serveis relacionats amb la recollida de residus. Però la gestió dels residus ha patit molts canvis des de finals dels noranta, i RRO s’ha volgut distingir sempre per donar un servei de qualitat, integrat i adaptat a les necessitats dels seus clients.

Així doncs, després d’ampliar l’oferta de serveis i recursos pel que fa a la recollida i tractament de residus, el 2012 RRO va incorporar nous serveis relacionats amb la neteja viària.

Actualment aquests són tots els nostres serveis:

Fracció orgànica

Fracció resta

Fracció multiproducte

Fracció paper/cartró

Fracció envàs lleuger

Envàs de vidre

Voluminosos

Deixalleria mòbil

Neteja viària

Barques d’esporga

Recollida de gespa

Barques d’esporga

 

Sistemes de recollida i neteja viària

Recollida de Residus d’Osona, SL disposa de personal i dels vehicles suficients per fer la recollida de residus a través de contenidors i porta a porta. Des de l’empresa sempre s’ha donat plena llibertat als ajuntaments per escollir el sistema de recollida que més s’ajusti a les seves necessitats.

Els sistemes de recollida també estan condicionats per la tipologia de contenidors que es col·loquen a la via pública.

A continuació us convidem a conèixer més d’aprop els nostres serveis de RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA i COMUNICACIÓ.