UNA APOSTA PER GARANTIR LA MILLOR GESTIÓ DE RESIDUS ALS MUNICIPIS OSONENCS

RRO és una empresa mixta formada al 55% pel Consell Comarcal d’Osona i al 45% per l’empresa privada Cespa, SA, que es va constituir el 1996 amb l’objectiu de gestionar el servei públic de recollida, transport, tractament, reciclatge i valorització dels residus dels municipis d’Osona. Més endavant, es va ampliar l’activitat de l’empresa per tal d’atendre també la demanda de neteja viària dels ajuntaments de la comarca. La societat va ser constituïda inicialment per un període de 16 anys i un cop transcorreguts es va dur a terme una ampliació per 8 anys.

A l’actualitat dona servei a 39 municipis: 29 amb sistema de contenidors i 10 amb recollida porta a porta. Així, gestiona els residus de més de 130.000 habitants.

Actualment el Consell d’Administradors de la societat està format per:

President Joan Carles Rodríguez Casadevall
Vocals Albert Castells VilaltaMargarida Feliu PortabellaCarles Banús Puigivila

Marçal Ortuño Jolis

Antoni Aliana

Montserrat Bosch Coma

Secretari Valentí Costa Casademunt

Salutació

Joan Carles Rodríguez Casadevall

President del Consell Comarcal d’Osona

Les administracions locals de la comarca sumem esforços per a una millor prestació dels serveis públics, aquest és l’objectiu del Consell Comarcal d’Osona per als propers anys.

Tenim al davant el repte de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb els objectius de gestió sostenible de l’aigua, energia assequible, consum i producció sostenibles, lluita contra el canvi climàtic, etc, objectius tots ells relacionats amb la conservació del medi ambient i amb la sostenibilitat.

La implantació generalitzada de la recollida selectiva és clau per la sostenibilitat de la comarca. Osona té un model propi en la recollida dels residus. La fracció “multiproducte”, per exemple, permet a la ciutadania poder dipositar els envasos i el paper i cartró en una mateixa fracció, cosa que facilita la separació dels residus. Des del Consell Comarcal d’Osona volem perseguir la complicitat amb els Ajuntaments i amb la ciutadania d’Osona. Aquesta complicitat és la que ens permet dir que som exemple d’efectivitat en recollida selectiva des de fa anys. Els bons resultats que obtenim en l’àmbit català així ho avalen.

A Osona el servei de recollida de residus urbans el presta en el 80% dels nostres municipis l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL, (RRO) empresa participada majoritàriament pel Consell Comarcal i que disposa dels mitjans tècnics i logístics necessaris per realitzar tot tipus de recollida i assessorar els municipis en qualsevol casuística relacionada amb el servei. RRO és l’eina del Consell Comarcal per prestar un molt bon servei públic de recollida de residus, i així conscienciar la ciutadania de la necessitat de reciclar i de conservar l’entorn. Separar millor els nostres residus per reaprofitar-los i així minimitzar les emissions de CO2 a l’atmosfera. Heus aquí la millor inversió de futur que podem deixar a les noves generacions.

Una bona gestió dels residus implica uns costos que cal assumir i, per tal de ser més justos, estem treballant de manera pionera a Catalunya en la implantació del sistema “pagament per generació”, perquè els ciutadans paguin en funció de la qualitat de la tria i el volum de residus que generin.

Sense cap mena de dubte, el cost val la pena i tindrà la seva recompensa en un futur no gaire llunyà.

Recollida de Residus d’Osona, SL i Consell Comarcal d’Osona al servei de les persones i dels municipis.

 

Joan Carles Rodríguez Casadevall

President del Consell Comarcal d’Osona

Vic (Osona), gener 2020

LA NOSTRA ACTIVITAT EN XIFRES