Santa Maria de Besora és un municipi ubicat a l’extrem nord de la comarca, en una zona principalment muntanyosa. Té una extensió de 25 Km². A part del nucli principal, el terme comprèn el veïnat de Bevís i moltes masies disperses. Els vilatans de Santa Maria poden fer ús gratuïtament de la deixalleria de la Vall del Ges, situada a Torelló.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria (Torelló)
DEIXALLERIA
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

HORARI

Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h del matí a les 13 h del migdia i de dos quarts de 4 a les 7 de la tarda. Divendres, de dos quarts de 4 a les 7 de la tarda. Dissabte, de 9 h del matí a les 13 h del migdia.
Fora d’aquest horari no està permès deixar materials a l’entrada de la deixalleria.

UBICACIÓ

Deixalleria de la Vall del Ges
Polígon industrial Mas Les Vinyes, s/n.
08570 – Torelló
Telèfon: 900 102 989