El municipi de Sant Pere de Torelló està situat al nord de la plana de Vic i té una extensió de 55 Km². La població es distribueix entre el nucli urbà, la urbanització de La Riera, i un gran nombre de masies disseminades, entre les quals hi ha les de Sant Andreu de la Vola. Travessa el nucli una carretera local que el comunica amb Sant Vicenç de Torelló al sud-oest i cap a les muntanyes al nord-est. Al sector sud del terme hi travessa la carretera C-37 entre Vic i Olot.
A més a més dels serveis prestats per RRO, el municipi té un servei de recollida domiciliària de trastos cada 15 dies, juntament amb altres materials que van a la deixalleria. En relació al servei de recollida, cal considerar l’accés a la urbanització de La Riera que a l’hivern pot ser dificultós pels camions i algun punt del casc urbà on, a causa de cotxes aparcats, es dificulta el pas del camió.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig