El municipi de Rupit-Pruit es troba situat al centre del Collsacabra i té una extensió de 48 Km². Rupit és el nucli amb més entitat, Pruit és format per masies esparses. El terme és travessat per l’antiga carretera comarcal C-153 de Vic a Olot.
En matèria de residus, el municipi es diferencia perquè disposa d’un únic punt, un terreny situat a l’entrada del poble, on hi ha els contenidors de totes les fraccions. RRO recull els residus d’aquest recinte i de l’àrea de contenidors de Pruit.

SERVEIS QUE PRESTEM:

  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria mòbil
  • Voluminosos
DEIXALLERIA MÒBIL I CAIXA DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

A la caixa de voluminosos hi posarem tots els mobles i grans electrodomèstics i altres residus de gran tamany.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil i la caixa de voluminosos s’instal·len a Rupit-Pruit el 3r dilluns de gener, abril, juliol i octubre, a la Plaça Era Nova, de 9h a 15h.

UBICACIÓ

Pl. Era Nova