El municipi de Calldetenes, de 6 Km², es troba a la plana de Vic, molt a prop de la capital de la comarca. Travessa el terme una carretera local, que connecta Vic amb l’eix transversal. El terme comprèn, a més del poble de Calldetenes, el petit agrupament de Sant Martí de Riudeperes i un important nombre de masies disseminades. El tipus d’edificació és principalment cases amb planta baixa i un o dos pisos.
Per tal de millorar la recollida selectiva, el municipi ha optat per la recollida de deixalles porta a porta des del 2002.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Neteja viària del mercat
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell de les 20 a les 22h hores, seguint els següent calendari setmanal:.


*RECOLLIA DE REBUIG 2020:  8 i 22 de gener, 5 i 19 de febrer, 4 i 18 de març,  1, 15 i 29 d’abril, 13 i 27 de maig, 10 i 24 de juny; 8 i 22 de juliol; 5 i 19 d’agost; 2, 16 i 30 de setembre; 14 i 28 d’octubre; 11 i 25 de novembre; 9 i 23 de desembre

FESTIUS AMB RECOLLIDA 2020:  6 de gener, 13 d’abril, 24 de juny, 1 de novembre, 6 de desembre, 25 de desembre