El municipi de Calldetenes, de 6 Km², es troba a la plana de Vic, molt a prop de la capital de la comarca. Travessa el terme una carretera local, que connecta Vic amb l’eix transversal. El terme comprèn, a més del poble de Calldetenes, el petit agrupament de Sant Martí de Riudeperes i un important nombre de masies disseminades. El tipus d’edificació és principalment cases amb planta baixa i un o dos pisos.
Per tal de millorar la recollida selectiva, el municipi ha optat per la recollida de deixalles porta a porta des del 2002.

Podeu consultar el calendari 2021 aquí:   2021_calendari PaP Calldetenes

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Neteja viària del mercat
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell de les 20 a les 22h hores, seguint els següent calendari setmanal:.