Resultat de l’exercici amb desglòs de les partides comptables.

Descarregar

Any 2019

Descarregar

Any 2018

Descarregar

Any 2017

Descarregar

Any 2016

Descarregar

Any 2015