Inscripció a la oferta de treball:

Procés de selecció 2022 per formar part de la borsa de treball de peó de recollida de residus o de neteja viària


ACTUALITZACIÓ 14/06/2022
Es publica la llista definitiva de candidats admesos a la borsa de treball 2022.

PERÍODE D'INCRIPCIÓ FINALITZAT:
Del 11 de maig fins el 25 de maig 2022 queda obert el procés de selecció de la borsa de treball per a personal destinat a cobrir necessitats concretes de substitucions i/o vacants sobrevingudes, de caràcter temporal, com a operaris en la categoria de peó de recollida o peó de neteja viària. La convocatòria s'ha publicat al Butlletí oficial de la Província de Barcelona del 10 de maig. Només es consideraran les candidatures que entrin fins 25 de maig. Al document "Bases reguladores de contractació" adjunt trobareu els requisits i procés de puntuació. Podeu consultar el butlletí al següent link: anunci BOPB
  1. (obligatòri)
  2. (obligatòri)
  3. (obligatòri)
 

cforms contact form by delicious:days