La ciutat de Vic és el centre demogràfic, administratiu, comercial i de serveis de la comarca d’Osona. El terme, amb una extensió de 31 Km², comprèn també el poble de La Guixa, el nucli de Sant Llàtzer, contigu al poble de Calldetenes, i diversos polígons al voltant de la ciutat.
Els residus de Vic es gestionen a través de RRO i dues altres empreses. En el cas de la fracció orgànica que recull RRO, es duen a terme diverses rutes entre les quals n’hi ha d’específiques per recollir els contenidors de grans productors com restaurants i fruiteries. A més a més dels serveis prestats per RRO, els ciutadans disposen de servei de deixalleria mòbil als diferents barris, deixalleria fixa i recollida domiciliària de voluminosos.


SERVEIS QUE PRESTEM:

  • Orgànica
  • Rebuig
(recollida de residus)

900 102 989

TELÈFON D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Consultes, propostes, comentaris, queixes… esperem la teva trucada!

ACCÉS RESTRINGIT A LA NOSTRA ÀREA DE GESTIÓ PER A CLIENTS,
NOMÉS USUARIS REGISTRATS

Accés a la intranet