El municipi de Roda de Ter, situat a la zona entre les Guilleries i el Ter, és un dels municipis menys extensos de la comarca, 2 Km². El seu territori queda pràcticament envoltat pel terme de Masies de Roda. Comprèn, a més del nucli principal, el barri de la Creu de Codines. Travessa el terme l’antiga carretera comarcal C-153 de Vic a Olot i una carretera local que uneix la vila amb Manlleu.
Per tal de millorar la recollida selectiva, el municipi ha optat per la recollida de deixalles porta a porta des del 2005, obligant l’ús de bossa compostable pels residus orgànics des del 2010. Actualment és un dels pobles amb millors dades de recollida selectiva.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell de les 20 a les 22h hores, seguint el següent calendari setmanal: