El municipi de Prats de Lluçanès és la capital de la subcomarca del Lluçanès i té una superfície de 14 Km². A més del nucli poblacional principal, el terme comprèn diverses masies disperses. El municipi està connectat per la carretera C-62 que l’uneix amb Olost i Gironella. Pel mig de la vila hi transcorre l’antiga carretera comarcal C-154. A més a més dels serveis de recollida de residus prestats per RRO, el municipi té servei de deixalleria fixa. Des del 3 d’octubre de 2016, el municipi ha implantat la recollida porta a porta, excepte en la fracció de vidre.

SERVEIS QUE PRESTEM:

  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell EL VESPRE/NIT ABANS, ja que es recull a la MATINADA dels dies marcats al calendari.

Per tant, la població ha de treure el cubell d’orgànica: el diumenge-dimarts-divendres al vespre. La bossa de multiproducte: el dilluns i dijous al vespre. La bossa de rebuig: dimecres al vespre quinzenalment.

calendariPaPPrats

*Recollida rebuig 2019: 10 i 24 de gener, 7 i 21 de febrer, 7 i 21 de març, 4 i 18 abril, 2, 16 i 30 maig, 13 i 27 juny, 11 i 25 juliol, 8 i 22 agost, 5 i 19 setembre, 3, 17 i 31 octubre, 14 i 28 novembre, 12 i 26 desembre.
Festius 2019 amb recollida d’orgànica: 22 d’abril, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre, 12 d’octubre.

(recollida de residus)

900 102 989

TELÈFON D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Consultes, propostes, comentaris, queixes… esperem la teva trucada!

ACCÉS RESTRINGIT A LA NOSTRA ÀREA DE GESTIÓ PER A CLIENTS,
NOMÉS USUARIS REGISTRATS

Accés a la intranet