Inscripció a la oferta de treball:

Peó


Deixeu el vostre currículum per posicions de reserva i substitucions de peó de recollida de residus. Es valorarà: Disponibilitat horària de dilluns a dissabte. Capacitat de treball en equip. Adaptació a realitzar tasques molt variades.
  1. (obligatòri)
  2. (obligatòri)
  3. (obligatòri)
  4. (email correcte obligatòri)
 

cforms contact form by delicious:days